Strunen door het Nolderveld

Het Nolderveld was tot bijna halverwege de twintigste eeuw een groot heidegebied ten westen van de esdorpen Nolde en Linde. Tegenwoordig is de meeste heide ontgonnen en resten er nog slechts enkele kleine stukken heide en verschillende bosjes.

Kaart 1940

Het is een gebied dat geologische en archeologisch interessant is. Vanmiddag liep ik daarom samen met mijn 'Red Arrow' archeovrienden dwars over de akkers op zoek naar sporen uit een ver verleden. Er was weer veel te zien, ontdekken en te verwonderen.

Op de hoogtekaart is mooi te zien hoe de stuwwal van Zuidwolde net even onder Nolde eindigt. (Hoe geler hoe hoger) De stuwwal is ontstaan door een gigantische ijsmassa in de voorlaatste ijstijd die als een bulldozer het land heeft opgestuwd. Door opwarming van het klimaat ging deze 'gletsjer'  precies in dit gebied niet verder zuidwaarts.  De ijsmassa smolt langzaam weg en begon aan de onderkant smeltwater af te voeren en  stroomde ten zuiden van de diverse ruggen westwaarts richting de Zuiderzee.  De oervecht was ontstaan. Later is in deze laagte de Reest en de Vecht ontstaan.  

Titus zijn verzameling 'stenen met een gat aan een touwtje' blijft leuk. 

In één van de vele stenen die op het erf liggen wordt al snel een steen gevonden met een fossiel. 
Op een nabij gelegen akker worden verschillende stukken verbrand vuursteen gevonden. Dit wijst waarschijnlijk op voormalige vuurplaatsen van de jager-verzamelaars die meer dan 5.000 jaar geleden hier hun kampementen hadden opgeslagen. Lekker hoog gelegen en dichtbij het water. 
Ook in latere tijden was dit een geliefde plek om te wonen. Er zijn hier veel archeologische vondsten gedaan. Het meest in het oog springende zijn de grafheuvels van Nolde. Vlak naast de weg Nolde - Balkbrug liggen nog  twee grafheuvels uit de IJzer - Bronstijd.

Er lagen hier vroeger drie grafheuvels. Één is er helaas afgegraven. Hier vlakbij zijn ooit verschillende stenen bijlen gevonden.  
Direct achter de heuvels ligt een laagte in het landschap. Vaak werden in dit soort laagtes offers gebracht zoals stenen bijlen en dolken. 
Het monotone maisgrond heeft weinig natuurwaarde. Er wonen echter wel veel muisjes die zich aan de maiskorrels tegoed doen. 

Immer zoekend naar stenen zag ik vele kleine bruine bekerzwammen. 

Van heel dichtbij is het een prachtige paddenstoel.

De bosjes in dit gebied is een mooi plek voor de das om in rond te struinen op zoek naar eten. De vele (mest)putjes en duidelijke wissels  zijn er een stil bewijs van.  

Typische plukplek van een roofvogel die een houtduif verschalkt heeft.  Meestal is dit een havik geweest. 
Weer terug op de basis is het altijd een feest om samen de vondsten schoon te borstelen en nader te onderzoeken. Het meeste stelt niet zoveel voor maar er zitten een paar interessante stenen bij.   

Een fossiele zee-egel is natuurlijk altijd leuk om te vinden. Dit fossiel is 65 - 145 miljoen jaar geleden,  in de krijtperiode, gevormd  in een ondiepe  zee nabij Denemarken. Samen met miljoenen andere vuurstenen is het door een gigantische ijsmassa uit het noorden hier op een akker in Drenthe neergelegd. Het is toch onvoorstelbaar.. 


Meer achtergrond informatie lezen? :
- Archeologisch onderzoek rapportage uit deze buurt
- Knapzakroute Zuidwolde 
- Digitale hoogtekaart van Nederland.