Het Terhorsterzand.

Het Terhorsterzand is een afwisselend natuurgebied tussen Beilen en Spier. Een ecoduct verbindt tegenwoordig het Terhorsterzand met het Dwingelderveld. Het is één van mijn favoriete struungebieden. Waarom? Kijk maar eens mee.
Naast de recreatieplas zijn nog oude  fundamenten te zien. Een lezer schreef: 

'In 1942 werd het Terhorsterzand tot verboden gebied verklaard. De fundamenten zijn restanten van schietkelders. Aan de andere kant van de hoop, zijn nog aarden wallen zichtbaar van 2 schietbanen. Vanuit deze schietkelders werden de schietschijven bediend. Ik hoorde dat men hier oefeningen deed met poppen, die met een touw omhoog werden getrokken. De kelders zijn op het vlakke grond gemetseld, het zand is er later overheen gestort. Er is dus geen sprake van een zandverstuiving'
Een paar van de miljoenen ganzen die tegenwoordig in Nederland overwinteren.

Doorkijkje vanonder een jeneverbesstruweel.

Het Makkumerplas is de grootste plas in dit natte heidegebied. 


Paddenstoel op de heide


Prachtig lijnenspel in de wolken weerspiegeld in het water.

Stormschade. Rotzooi of een mooie  schuilplaats ?

De Berkenzwam dood uiteindelijk deze berk. 

De onderkant ziet er met duizenden kleine buisjes heel anders uit.

Mooi lijnenspel in een sloot. Het kwelwater vormt vanaf de oevers een olieachtige laagje op het water. 

Draai je hoofd een kwartsslag en zie hoe deze foto is genomen :-)


De gele trilzwam komt vooral voor op dode takken van d eik.


Sporenhoopjes onderaan het blad van de Adelaarsvaren. 

Close up van de sporenhoopjes.