Heideblauwtjes en reeën bij het Lheebroekerzand

Met een temperatuur dik boven de twintig graden was het vanochtend heerlijk vlinderweer. Deze keer heb ik een eind gestruund in  de buurt van het Lheebroekerzand. Er liggen hier vele vennen die het biotoop vormen voor verschillende soorten vlinders.Ondanks het mooie weer was het ontzettend rustig met wandelaars en kon ik op geringe afstand twee reeën spotten.    

Bruin blauwtje 

Heideblauwtje op beenbreek

Heideblauwtjes zijn prachtig blauw 

Vrouwtje van de bloedrode heidelibel 
Ik sta zo'n 10 minuten doodstil te kijken naar een reebok. Ik ben helemaal in het groen en sta tegen een struikje aan. Op een gegeven moment kijkt hij mij recht aan en maak ik deze foto . Even later gaat gewoon weer door met grazen.    

Parende waterjuffers

Bekertjesmos wordt ook wel kopjesmos genoemd. Het is een korstmos en wordt gevoed door regenwater.
Hier op een steilrandje langs een ven. 

Ook hier zie ik een blauwtje vliegen. als hij gaat zitten zie ik aan de onderkant dat het een boomblauwtje is. 
De tweede generatie citroenvlinder vliegt alweer. Hier op het zeldzame beenbreek. 

Een prachtig hoogven, met onder andere beenbreek, wordt omzoomd door jeneverbesstruwelen.

Een nachtvlinder die ook overdag vliegt is de gamma-uil.  Hij vouwt zijn vleugels boven zijn hoofd en neemt daardoor de vorm aan van een blaadje. Deze keer zie ik hem zitten maar hoeveel duizenden zal ik er de afgelopen jaren wel niet zomaar voorbij zijn gelopen? We zien meer niet, dan wel in de natuur.  

De zebrarups van de jacobsvlinder maakt het niet uit dat hij gezien wordt. Hij is immers toch giftig? 

Twee parende heideblauwtjes

Ze vliegen van de ene naar de ander plek en landen hier op de dopheide. 

Ik achtervolg het liefdeskoppel overal.  Even later landen ze op het veenmos met veenbes. . 

Een foeragerende reebokje ziet het allemaal aan en maakt zich rustig uit de voeten als hij ziet dat ik hem gezien heb.