Dassenslaapplaats onder de A37

Door Das en Boom werd ik deze week gevraagd om eens poolshoogte te nemen bij een dassentunnel onder de A37, tussen Hoogeveen en Emmen. Er was een melding gekomen dat er een das was doodgereden, op een plek waar geen dassenburcht in de directe nabijheid was gelegen. Vaak is er dan sprake van een, ons nog niet bekende, nieuwe burcht en dus alle reden voor een nadere inspectie.

Vlak bij de tunnel waren een paar duidelijk herkenbare wissels te zien met daarnaast verschillende mestputjes.   

Tot mijn verbazing zag ik in de tunnel veel nestmateriaal liggen. 

Ingang van de dassentunnel.  
De hele directe omgeving heb ik vervolgens afgespeurd op zoek naar meer wissels en een eventuele dassenburcht. De wissels stopten al na twintig meter en er was, behalve wat vage graafsporen, niets bijzonders te vinden. 'Zou de burcht dan in de singel aan de andere kant van de snelweg liggen ?' Vroeg ik me in mezelf af en ik besloot helemaal om te rijden naar de zuidkant van de snelweg. . 

Daar aangekomen zag ik een duidelijke wissel de laatste 30 meter richting de tunnel lopen. In de bomensingel was niets te ontdekken.

Vanuit de buis liepen, in drie richtingen, duidelijk belopen wissels. Hoe ongelooflijk ook, het kan niet anders dat hier al geruime tijd een das heeft gewoond.   

Vijf meter verderop zag ik opeens het kadaver van een aangereden das liggen. Een das? Ik was in verwarring; 'dat is een heel ander hoofd dan een das' ging het door me heen. De haren, poten staart en tekening leek echter echt wel degelijk op een das. Toen ik beter keek bleek de onderkaak helemaal kapot te zijn. Ik vermoed dat de bovenkaak ook gebroken is en naar boven geslagen is en hij daardoor zo'n afwijkende vorm heeft.   

De hele onderkaak is weggeslagen. Verder valt op dat het een vrij klein exemplaar is. 

De machtige graafpoten van de das. 

Ook hier weer allemaal nestmateriaal te vinden in de buis. Met de flits genomen foto is er verder niets te zien, maar er bestaat een theoretische kans dat er in het midden onder de weg nog een das of jonge pasgeboren dasjes liggen te slapen.