Blauwe kamer

Dit weekend werd prachtig weer voorspeld en een wens van mij om eens de Blauwe kamer tussen Rhenen en Wageningen te bezoeken werd vervuld. Met de familie aan de hand, had ik geen tijd om de hier voorkomende bever te ontdekken maar ook zonder beversporen is het een bijzonder mooi gebied.  
Blauwe kamer is één van de eerste natuurgebieden die is ontstaan door de zomerdijken door te steken. Dit gebeurde hier, aan de noordoever van de Nederrijn, al in 1992. Een dynamisch natuurlandschap is sindsdien ontstaan. Goed voor de natuurontwikkeling, maar ook gunstig voor de bewoners in dit gebied. We wanen ons veilig achter de dijken maar er blijft altijd een kleine kans bestaan dat alle parameters eens verkeerd komen te staan. Een kijkje op de risicokaart van dit gebied maakt duidelijk wat er dan in de allerallerslechtste geval allemaal onder water kan komen te staan.

In 1995 ging het bijna mis en werden er een kwart miljoen mensen en een miljoen dieren uit het rivierenland geëvacueerd. De overheid én de burger werden toen echt wakker geschut en op zo'n 30 plekken langs de rivieren is er sindsdien ruimte voor de rivier gemaakt. Goed voor mens en dier dus.


De fazantenhanen zijn bijzonder actief vandaag. 
Prachtig vind ik het als de eerste pinksterbloemen van dit jaar zie bloeien. Wat is het toch een mooi tenger bloemetje. Het Oranjetipje zal dus nu ook vliegen is het eerste wat door mij heen gaat. Helaas heb ik die nog niet zien vliegen. 

De vogelkijkhut biedt een blik op een  Aalscholverkolonie. 

Vanaf een loopbrug zien we een rivierkreeft. Het blijkt de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft te zijn met zijn rode strepen op zijn achterlijf. Een van de vele uitheemse soorten die Nederland inmiddels rijk is. De inheemse Europese rivierkreeft is helaas nagenoeg uitgestorven. Opeten dus die uitheemse soorten!  

Konikpaarden met op de achtergrond de Grebbeberg. 

Galloway runderen met in de verte de kerktoren van Rhenen.

Fouragerende Meerkoet. 

Detailopname van Speenkruid. 

Van de achterkant is een madeliefje nóg mooier.