Levendbarende hagedis en kleine vuurvlinder op het Zuid Hijkerzand


Het Zuid Hijkerzand is een 150 hectare groot natuurgebied direct ten zuiden van het Oranjekanaal. Het is eigendom van Staatsbosbeheer en bestaat voor het grootste gedeelte uit heide afgewisseld met loofbomen en enkele vennen. Het gebied is nauwelijks toegankelijk, er loopt maar 1 doodlopende weg door en ook zijn er nauwelijks wissels te vinden. Het is oppassen waar ik loop, er zijn verschillende diepe veenputten aanwezig die nauwelijks opvallen tussen de hoge struikheide. Geen gebied voor de gemiddelde wandelaar dus en juist daardoor de moeite van het ontdekken waard.
Het heide aan de noordoostkant van het gebied is opvallend laag en de bomen zijn zwart geblakerd. Op 22 april 2011  brandde hier een flink stuk heide af. Gelukkig groeit er binnen een paar jaar weer heide. Voor de aanwezige reptielen is zo'n brand een groter probleem. 

Dwars door het gebied loopt een diepe tankgracht. Het is gegraven door dwangarbeiders in 1944 en maakte onderdeel uit van de Frieslandriegel. Deze verdedigingslinie liep dwars door Drenthe heen en moest de Duitsers beschermen tegen de geallieerden. 


Als ik inzoom en hem thuis op de computer bekijk weet ik het pas zeker. Het is een levendbarende hagedis. Wat een prachtbeestje is het, het lijkt wel of er allemaal kralen op haar lijf zitten. 
Het waait vrij hard en het is zo'n 13 graden. In de diverse slenken die zich in hebben gesneden in het landschap waait het niet en zag ik, behalve de zandhagedis, ook een kleine vuurvlinder zonnebaden. Het is hier op de bodem aanmerkelijk warmer en dat weten ze maar al te goed.
Tot mijn verrassing komt er nog een aangevlogen en ze gaan heel even bij elkaar zitten. De onderkant van de vleugels is onopvallend bruin en valt in tegenstelling tot het oranje van de bovenkant amper op in het veld.
De dassenburcht is bewoond. Nog een paar weken en de jongen zullen voor het eerst hun neus buiten de burcht steken. 

Het Hijkerveld  en omgeving staat bekend om zijn Celtic fields. In de brons en ijzertijd woonden hier al mensen. De grafheuvels zijn de stille getuigen hiervan  

De eik is deze week uit zijn knoppen gegroeid en een frisgroene kleur tekent prachtig af in het zonlicht.  

Nabij Hijken is de boer bezig zijn tulpenvelden te beregenen. 

Met de zon in mijn rug ontstaat er een regenboog boven de gekleurde bollenvelden 


Meer lezen over de Frieslandriegel : http://www.strafkampyde.nl/historie/de-frieslandriegel/