Het Echtener paradies

Vandaag een bijzondere wandeling gemaakt met verschillende  koppels van het maatjesproject Hoogeveen.
We hebben wat afgelachen en best wel wat gezien. Om tussendoor nog mooie natuurfoto's van vlinders en libellen te maken bleek vandaag lastig. Daarom voor deze ene keer ook wat geklede zoogdieren op de foto gezet.   
Waar kijken ze toch allemaal naar?


Op de voorgrond een ven waar iemand zich nog herinnerd dat er turf werd gestoken. In het midden een stukje hoogveen en op de achtergrond de jeneverbesstruiken en zandheuvels. Deze variatie in grondsoort, hoogte en water maakt dit gebied zeer aantrekkelijk voor mens en dier.

Het is 's ochtends een geweldig concert zo langs de oever. Wat doen ze hun best  Er zijn drie soorten groene kikkers in Nederland. Eigenlijk kan je alleen aan het geluid ze goed van elkaar onderscheiden. Overigens zijn het de mannetjes die nu zo te keer gaan om de vrouwtjes te lokken. 
Als er een vrouwtje verschijnt dan duikt een mannetje erop en laat hij niet weer los totdat het vrouwtje eitjes heeft gelegd. Dan slaat het mannetje zijn slag en bevrucht de eitjes. Dit wordt uitwendige bevruchting genoemd.  De groene kikkers paren dus duidelijk later dan de bruine kikker en de heikikker. Het mannetje kleurt in de paartijd een beetje geel.
Het paardje Canadese ganzen is het jaar rond hier aanwezig. 
In deze tijd van het jaar is het van de grote libellensoorten vooral de prachtige viervlek die vliegt over het water. 

Van de kleinere juffers zie je vooral veel vuurjuffers.  

Het bruin zandoogje fladdert over de heide 

In het midden van de vennen groeit bovenop op het veenmos nog het zeldzame veenbes en lavendelheide. De bulten levend hoogveen kleuren door de bloemetjes rood op.  

Éénarig wollegras

Het veldzuring kleurt momenteel de weilanden en bermen roodbruin. Op de arme zandgronden is het kleinere schapenzuring die het zandgrond een rode kleur geeft. Het is een typische pionier van verstoorde arme grond. Het groeit hier dan ook naast de omgewoelde zandvlakte.    


Strunen over schapenpaadjes over de heide. 

Om het Echtenerzand weer ruimte te geven zijn er vele bomen gekapt en zijn er ook enkele geringd. Deze karakteristieke bomen zorgen weer voor nieuw leven. We ontdekken onder andere het spoor van de letterzetter op de boom.. 
Op het zand zijn vele soorten insecten te vinden. Midden op het zandpad was een graafwesp ( Sphex funerarius) een nestholletje aan het graven. Het hollentje wordt vervolgens gevuld met dode insekten en haar eigen eitjes. Als de eitjes uitkomen kunnen de larven zich hier te goed aan doen totdat ze  zich gaan verpoppen.   

Het vele regen van de afgelopen weken maakt dat er al weer paddenstoelen te zien zijn. 
Een rups kruipt over het pad.

Vele ogen ontdekken veel dingen. We zien twee nesten vol met rupsen. Het blijkt te gaan om rupsen van de zeldzame heideringelrups. Één van de tweeduizend soorten nachtvlnders die Nederland rijk is.  's middags zijn ze enorm actief en bewegen ze allemaal. 


's ochtends zijn ze een stuk rustiger

De brem zit vol met stuifmeel. Waar zouden we zijn zonder de bij? Zie het gele stuifmeel als een bolletje op zijn poot. 
Stan zijn klimboom.

Op het hoogste deel worden we aangenaam verrast door een bellenblaasfestijn. 


Ik doe mijn best om er wat leuke foto's van te maken.


Bartje Struun was hier eerder: